top of page

Getuigenissen

Namens OC Park in Hasselt

 In het Parkhotel wordt opvang voorzien voor 125 personen waarvan 40 kinderen. Deze zijn hier toegekomen met een kleine valies. De nood voor kledij, speelgoed, schoolmateriaal ... was hoog! Voor CareforKids was dit een mooie uitdaging om hier aan te voldoen en was het alle hens aan dek om aan de grote inzameling te beginnen. Na onze oproep hadden we boekentassen, schoolgerief, boterhamdozen, drinkbekers, warme jassen mutsen, sjaals enz. Voor de geplande babies zochten we  babykledij, pampers, koetsen, bedjes, wasgerief, knuffels,...  De dankbaarheid was groot! Maar als je nog gerief will schenken Kan dit nog hoor 

Namens de voorzitter van de KT scholengroep in Hasselt

De KT groepeert een achttal basisscholen in Hasselt die dringend op zoek zijn naar een vijftigtal laptops. Binnen KT is - vanuit de inspiratie van de zusters – de aandacht voor de zwaksten altijd al een belangrijk aandachtspunt geweest.

Na Pasen zullen wij wellicht aan de scholieren nieuw lesmateriaal moeten aanbieden. Eén van onze grootste zorgen daarbij is de leerlingen die niet over een computer en/of internet beschikken. Ik vul op dit ogenblik mijn dagen o.a. met de zoektocht naar materiaal.

Namens een leerkracht

Als leerkracht merk ik dat het niet evident is om digitaal onderwijs te bieden aan elk kind van de klas. Daarom werk ik voornamelijk met bundels die de ouders kunnen afdrukken. De bundels worden afgedrukt voor ouders die geen printer ter beschikking en zij kunnen hun bundel op school komen afhalen of deze wordt opgestuurd met de post. Ik merk echter dat dit onvoldoende is en dat de kinderen en de ouders echt nood hebben aan een digitaal contact met de klasgroep en de klasleerkracht. De kinderen missen het om hun klasgenoten en hun juf/meester te kunnen zien en dingen aan elkaar te vertellen. Daarom organiseer ik 1 keer per week een digitaal onthaal waar de kinderen elkaar en de juf kunnen zien en waar ze over hun weekend kunnen vertellen. Net zoals we elke maandagochtend in de klas deden. Daarnaast organiseer ik ook 2 momenten per week waar ik uitleg geef over de leerstof die ze die week moeten maken. De kinderen en ouders die hier nood aan hebben kunnen dan deelnemen aan deze webinar. Jammer genoeg zijn er, ook in deze tijden, gezinnen waar er geen laptop ter beschikking is of waar er maar 1 laptop is voor meerdere kinderen binnen hetzelfde gezin. Daarom is dit een heel leuk initiatief! Zo voorkomen we dat er kinderen zijn die uitgesloten worden en hierdoor een leerachterstand opbouwen.

Namens een ouder

Sinds de quarantaine moet ik, net zoals veel mensen, van thuis uit werken. Het is niet evident om van thuis uit te werken met drie kinderen en daarnaast ook nog eens het huishouden te doen. We hebben thuis 2 laptops, waarvan ik één zelf gebruik om op te werken. Hierdoor is er nog maar 1 laptop beschikbaar voor mijn kinderen die sinds de quarantaine digitaal hun taken krijgen van de leerkracht. Het is niet altijd gemakkelijk om dan een goede verdeling te maken: wie mag wanneer op de laptop. De kinderen hebben niet enkel voor de taken nood aan het zien van hun juf/meester, maar ook voor het sociale contact. Ze missen hun klasgenoten. De klasleerkrachten organiseren daarom 1 of 2 keer per week een moment waarop ze elkaar via een online platvorm kunnen zien. Doordat we voor de drie kinderen maar 1 laptop ter beschikking hebben is dit soms echt wel wat puzzelwerk. Daarom kan ik als ouder dit initiatief zeker op prijs stellen! 

bottom of page